PHONE
+64 4 296 1445

PHYSICAL ADDRESS
Unit 2 4/180 Kapiti Road, Paraparaumu Beach, Paraparaumu 5037

Google Map

POSTAL ADDRESS
PO Box 1591, Paraparaumu Beach, Paraparaumu 5252, New Zealand